Armando..

home texty fotky linky info

hosted by comlinks

Armando, není to okno moc otevřené?
Nevím, Jose, možná bychom ho mohli trochu přivřít.


Why did the chicken cross the Möbius strip?
To get to the other ... er ...

#1 pickup line of all time: "Hey, does this rag smell like chloroform to you?

Did you hear about the agnostic dyslexic insomniac? He stayed up all night wondering if there really was a dog.

Kolik surrealistů je potřeba na zašroubování žárovky?
Dva. Jeden schodí žebřík a druhý dá noviny do vany.

Přijde programátor do nebe a dobývá se na nebeskou bránu. Svatý Petr ho nechce pustit dovnitř. Když se ubohý programátor domáhá vysvětlení, přijde Ježíš, začne ho mlátit Biblí po hlavě a křičet: "RTFM! RTFM!"

My math teacher staples burger king applications to failed tests.